Shipping

Köp och leverans

När ni vill lägga en order vänligen gör det i vår shop, vi gör smycket och strävar efter att sända det inom 48 tim måndag – fredag mellan 8 och 17. Om delar /kristallstenar är slut i lager, om det är ett specialtillverkat smycke alternativt eller större order kan vi behöva en leveranstid på upp till tre veckor, men vi gör givetvis vårt yttersta för att beställningen ska nå er så fort som möjligt.

Observera att för inköp utanför Europa är priserna exklusive moms och lokala tullavgifter. Dessa avgifter kommer att tas ut av de lokala tullmyndigheterna, vanligtvis via den som transporterar varorna.

Betalning – PAYPAL

Vi använder PAYPAL som gör det lätt, säkert och effektivt att betala.

Betalning – Swish
Vi använder Swish betalsystem. Swish är ett samarbete mellan Swedbank och sparbankerna, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB och Skandia. Tjänsten är helt säker, eftersom du godkänner dina betalningar med Mobilt BankID. Både du och mottagaren behöver vara anslutna till Swish.

Med Swish överförs betalningen direkt oavsett vilken Swish-bank sändare eller mottagare har. Allt som behövs är ett mobilnummer eller ett Swish-nummer. Du ansluter ditt mobilnummer till ditt bankkonto. Sedan behöver du mottagarens mobilnummer eller Swish-nummer för att skicka pengar. Du ansvarar för att se till att mottagarens namn och belopp är rätt innan du godkänner betalningen med ditt Mobila BankID.

Betalning – Bankgiro
För att betala via bankgiro vänligen ange bankgironumret som ni får i kassan vid betalningstillfället.  Använd ditt ordernummer som betalningsreferens. Din beställning kommer inte att levereras förrän betalningen finns på vårt konto.

Fraktpriser
19 kronor Sverige
10 euro Europa
20 Euro USA / utanför Europa

Fri frakt vid beställning över 2000 kronor

Price and shipping

When you want to place an order please do so in our shop, or leave us a message at info@claudiap.se. When we have made the item we try to ship it within 48 hours, Monday – Friday between 8 AM and 5 PM. If some of the items is out of stock, if there is a custommade piece of jewelry or a larger order, we can have a deliverytime of up to three weeks, but we do of course our utmost to ensure that the order will reach you as soon as possible.

Note that for purchases outside Europe, prices are excluding VAT and local duties. These charges will be levied by the local customs authorities, usually via the transporting company.

Payment – PAYPAL

We are using PAYPAL wich makes it easy, safe and efficient to pay.

Payment – Bank Transfer

Bank: Swedbank

Accountnumber: You will see the number on your order.

Please use your name and order number as payment reference. Your order will not be delivered until payment is on our account.

Payment – Swish in Sweden

SWISHNUMBER: 0709991085
We use Swish payment system in Sweden. Swish is a collaboration between Swedbank and the savings banks, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB and Skandia. The service is completely secure, because you accept your payments with Mobile BankID. Both you and the receiver need to be connected to Swish.

With Swish transfer payment directly regardless of the Swish-banking transmitter or receiver has. All you need is a mobile number or a swish number. You connect your mobile number to your bank account. Then you need the recipient’s mobile number or Swish number to send money. You are responsible for ensuring that the recipient’s name and the amount is correct before you approve the payment with your Mobile BankID.

Shipping Rates
19 SEK Sweden
10 Euro Europe
20 Euro US / outside Europe

We offer free shipping worldwide when your purchase is over 200 Euro